11. - 17. AUG 2024

Talent Norge støtter Oslo Jazzfestivals talentsatsing Nordisk Showcase.

Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.

Talent Norges investeringer har bidratt til opprettelse av nærmere 1500 talentplasser til en verdi av over 130 millioner kroner, hvorav over 80 millioner er fra private bidragsytere.

Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.

Talent Norges arbeid skal stimulere til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.